Psichologė

DIANA KARSOKIENĖ

2.3 kabinetas

el. paštas: diana.karsokiene@gmail.com

puslapis: https://dianakarsokiene.wordpress.com

Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 12.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis ————————–  —————————
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.00 – 12.30

Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko (20 val.) tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku (20 val.) tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija. (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1215 ir LR ŠMM įsakymą „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548).

Mokiny, kviečiu ateiti pasikalbėti, jei:

 • kyla mokymosi sunkumų;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas(-a);
 • nebenori eiti į mokyklą;
 • tave aplankė liūdesys;
 • turi miego ar valgymo problemų;
 • gyvenimas tapo nemielas;
 • Tau sunku;
 • norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti ar pasipasakoti;
 • nori geriau pažinti save;
 • domiesi žmogaus psichologija.

 Tėvai, mokytojai, kviečiu ateiti pasikalbėti, jei:

 • kyla klausimų apie vaikų psichinę sveikatą ir raidos ypatumus;
 • norite tobulinti auklėjimo įgūdžius;
 • staiga pasikeitė vaiko elgesys;
 • siekiate tobulinti gebėjimus spręsti konfliktus.

 Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Jei susiduriate su sunkumais, rūpesčiais ar norite šiaip pasikalbėti, esate  laukiami 2.3 kabinete. Kartu bandysime spręsti kylančias problemas!

Iš anksto susitarti dėl susitikimo ar paklausti galite ir elektroniniu paštu: diana.karsokiene@gmail.com arba per el. dienyną

Informacija apie pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra konfidenciali. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 Psichologės veiklos sritys

 1. Įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 2. Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
PAGALBA TELEFONU IR INTERNETU ​ ​
„Vaikų linija“ Tel. 116 111

Darbo laikas: kasdien

nuo 11:00 iki 21:00

www.vaikulinija.lt

 

„Jaunimo linija“ Tel. 8 800 28888

(visą parą)

www.jaunimolinija.lt

 

„Linija Doverija“
paaugliams ir jaunimui
(parama teikiama rusų kalba)
Tel. 8 800 77277

​Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais
16:00–20:00 val.
(išskyrus valstybės švenčių dienas)

„Vilties linija“  suaugusiems Tel. 116 123

(visą parą)

http://viltieslinija.lt/

viltes.linija@gmail.com

„Pagalbos linija moterims“ Tel. 8 800 66366

(visą parą)

pagalba@moteriai.lt
„Tu ne vienas“ pagalbos linija http://tunevienas.lt/
„Sidabrinė linija“ – draugystė, bendravimas ir pagalba telefonu garbaus amžiaus žmonėms ​Tel. 8 800 80020
Darbo laikas: darbo dienomis
nuo 8:00 iki 20:00
www.sidabrinelinija.lt
pasikalbekime@sidabrinelinija.lt
​Programėlė „Pagalba Sau“ ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos. ​Veikia visą parą https://goo.gl/LqNKhV